Co je to...

náhradní plnění

CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci je povinen  zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále OZP) ve výši povinného podílu 4 % z přepočtených úvazků (povinnost podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 sb., v platném znění).

TUTO POVINNOST PLNÍ POKUD:

1) Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v  poměru min. 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

 

2) Náhradním plněním – tj. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito zaměstnavatelé musí být registrováni na úřadu práce a v centrální evidenci poskytovatelů náhradního plnění.

 

Za každý přepočtený úvazek, který chybí do splnění povinného podílu OZP, je zaměstnavatel povinen nakoupit výrobky či služby formou náhradního plnění ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3. kvartál předešlého kalendářního roku.

 

3) Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3. kvartál předešlého kalendářního roku.

 

4)  Vzájemnou kombinací způsobů uvedených v předešlých bodech.

 

Průměrná hrubá mzda v ČR za Q1-Q3/2019 činila 33.429 Kč.

 

Náhradní plnění povinného podílu za jeden přepočtený úvazek OZP tedy činí v letošním roce 234.003 Kč, odvod do státního rozpočtu pak 83.573 Kč.

 

PŘÍKLAD VÝPOČTU NP PRO 2020

Skutečný počet zaměstnanců: 2000

Celková povinnost zaměstnanců OZP: 80

Skutečný počet zaměstnanců OZP: 40

Průměrná mzda v ČR za Q1-Q3/2019: 33.429 Kč

 

Výše povinného odvodu do státního rozpočtu: 3.342.900 Kč

Výše náhradního plnění: 9.360.120 Kč

NAŠE NABÍDKA

© 2020 | Pro-Charitu s.r.o.

V